Bursa

Akademia e Artit, Teknologjisë dhe Dizajnit ofron një larmi bursash dhe bursash të dizajnuara për t'ju ndihmuar ju dhe familjen tuaj të paguani për shkollimin tuaj.

Programi i bursave

Akademia për Art, Teknologji dhe Dizajn ka lansuar kampanjën për regjistrim të hershëm e cila është e vlefshme deri më 30 nëntor 2020. Ndër benefitet e kësaj oferte është gjithashtu përparësia për bursë për studentët të cilët regjistrohen gjatë këtij afati. Studentët mund të përfitojnë bursë deri 1000 euro si dhe benefitet tjera të cilat i përmban oferta.

Bursat mund të ofrohen të pjesshme.
Bursat mbulojnë vlerën e shkollimit për drejtimin e zgjedhur.
Kandidatët që sigurojnë punësim në fushën e TIK-ut, kanë vlerë të shtuar gjatë përzgjedhjes për bursë.
Bursat mund të jepen në baza regjionale, në preferencë të kompanisë që i jep bursat.
Programi i bursave është valid për aplikuesit para datës 30.11.2020.

Përfitimet

Studenti që do të fitojë bursën do të ketë shumë më tepër sesa thjesht një bursë

  • Zbritje për vit akademik.
  • Përparësi për bursë deri në 1000 euro.
  • Qasje në Microsoft Knowledge Base.
  • Qasje ne materiale online.

Si mund të aplikoni

CV - Ku përfshihet përvoja e punës, shkollimi paraprak, trajnimet.

Letër motivues - Letër motivuese.

Testi Pranues - Nënshtrimi në testim pranues në institucionin tonë

Intervista - Përfundimi me sukses i intervistës me përfaqësues

Procedura e aplikimit

Kandidatët e interesuar për bursa duhet të aplikojnë duke dërguar një email me titulli Aplikim për Bursë, regjistrimi juaj bëhet në listën e bursave dhe ne ju kontaktojm mbrenda një kohë të shkurt.

Titulli : Aplikim për Bursë

Email : Bursa@akademiaTD.com