Programi 1 vit, full-time

Zhvillues i Aplikacioneve

Home >Programi_12muaj >Zhvillues i Aplikacioneve

Zhvillues i Aplikacioneve

Në 12 muaj ju do të diplomoheni me: Një diplomë në programim.

Programi Zhvillues i Aplikacioneve ju ofron marrjen e njohurive që mund të përdoren për të projektuar, zhvilluar dhe implementuar zgjidhje softuerike apo web ose mobile aplikacione për biznese dhe produktet e tyre.

Programi për profilin profesional “Zhvillues i Uebit dhe aplikacioneve mobile” është dizajnuar që të përgadisë studentët për të filluar dhe ndërtuar karrierë në programim si anëtar i ekipit në kompani ose si i vetëpunësuar. Programi ofron njohjen me gjuhët programuese, platformat, metodologjitë dhe teknikat më të fundit në fushën e zhvillimit të softuerit, duke përfshirë bazat teorike dhe praktike nga: Programimi i orientuar në objekte, algoritmet dhe struktura e të dhënave, PHP, MySQL dhe SQL, JavaScript, CSS, HTML5, jQuery, Ajax, korniza programuese MVC, serviset API, resurset e pajisjes (GPS, sensorët, NFC), ndërfaqja dhe përdorueshmëria, teknikat e mbledhjes së kërkesave, virtualizimi dhe 'Cloud Computing', dizajnimi lojërave, sitemet në kohë reale, siguria për ueb dhe platformat mobile, rrjetat dhe IP adresimi, si dhe teoritë kryesore për ndërmarrësinë dhe inovacionin, modelet e biznesit, burimet e financimit të biznesit, çështjet legale dhe etike në TI , bazat e kornizës ligjore për TI, prona intelektuale, patentimi, dhe mbrojtja e të dhënave personale.

Ky program të pergatitë për vende të punës si:

 • TERMI 01
  Zhvillues i aplikacioneve mobile
 • TERMI 02
  Zhvillues i ueb aplikacioneve
 • TERMI 03
  Zhvillues i databazave
 • TERMI 04
  Zhvillues i faqeve e-commerce
 • TERMI 05
  Specialist në Java
 • TERMI 06
  Programer kompjuterik

Kurrikula e programit

Semestri i parë

Semestri i dytë

Kontakt Info

Departamenti për Zhvillues të Aplikacioneve

+383 44 83 44 49
App@akademiaTD.com

Hënë – Premte 9:00A.M. – 5:00P.M.

Ofertë SPECIALE
40% Zbritje
Tani për këtë program është një ofertë
shumë e veçantë dhe është e hapur deri
më datën: 30 nëntor 2020.