Kurs për

Zhvillues i Softuerit

Home >Kurse >Zhvillues i Softuerit

Zhvillues i Softuerit

Mësoni si të ndërtoni, praktikoni në projekt reale duke shkruar kode për web aplikacione dhe mobile aplikacion duke përdorur gjuhën programuese Python, C #, Javascript, Git dhe më shumë.

Mësoni të kodoni nga e para ose të rritni aftësitë tuaja ekzistuese të zhvillimit në rrugën tonë të të mësuarit për Zhvillimin e Softuerit. Kjo rrugë përfshin kurse, kontrolle njohurish dhe kuize të cilat ju japin një pasqyrë të peisazhit të zhvillimit të softuerit dhe mjeteve të njohura, si dhe një hyrje në disa nga gjuhët e sotme të programimit më të kërkuara si Python, C #, Javascript dhe Typescript, Git, dhe SQL.

Kursi ndahet në 3 nivele

Niveli Fillestar

Niveli Mesatar

Niveli Profesional

Çdo nivel do të zgjasë 5 javë dhe përveç njohurive që do të merrni nga ky kurs, ju do të merrni edhe nga një certifikatë për çdo nivel që e përfundoni me sukses.

QNëse nuk keni përvojë në zhvillimin e softuerit, akti i shkrimit të kodit mund të jetë i panjohur ose misterioz. Në këtë kurs, ne do t'ju njohim me konceptet themelore sesi shkruhet kodi, heq disa nga ai mister dhe do t'ju tregojmë se shkrimi i softverit shpesh është një ushtrim në zgjidhjen e problemeve përsëritëse.

Gjuhët programuese apo koduese që do të përdorim në këtë kurs janë:
  • Python
  • C#

Informata për kursin

Zhvillues i Softuerit

Çmimi: 98 € (1 nivel)
Kohëzgjatja: 5 javë për 1 nivel

Sa orë: 30 orë
Përsona në klasë: 9 Studenta

Sa herë në javë: 3 herë nga 2 orë

Kontakt Info

Email: info@akademiaTD.com
+383 44 834 449

Apliko tani