Kurs për programe kompjuterike

Adobe Premier Pro

Adobe Premier Pro

Premiere Pro është softueri kryesor për industrinë e editim të videove për film dhe TV.

Ky kurs u drejtohet njerëzve që janë plotësisht të rinj në Adobe Premiere Pro.

Ne do të punojmë me tekst, animacion, lëvizje gfx, efekte speciale dhe do të shtojmë muzikë në videon tonë. Ne do të mësojmë se si të bëjmë korrigjimin e ngjyrave, balancimin e ngjyrave dhe gjithashtu si të krijojmë tranzicione mahnitëse të video klipeve brenda filmit.

Temat teknike të tilla si HD v 4K, kornizat në sekondë, eksportimi i punës, rregullimi i audios së keqe, balancimi dhe sinkronizimi i audios do të bëhen detyra të menaxhueshme për ju. Kursi përfshin shumë tema - të gjitha ato do ti mësoni hap pas hapi. Ne do të përdorim shembuj të editimit/redaktimit të videos në botë reale në këtëkursi:

Një intervistë.
Një video martese.
Një dokumentar i shkurtër.
Videot reklamuese të mediave sociale.
Një video për YouTube
Zbatoni efekte të specializuara si Rotoscoping, Chromakeying dhe Camera Tracking.

Në këtë kurs studentet bëhen ekspert me njohuri të gjera në Adobe Premier Pro në mënyrë që ata të jenë në gjendje të aplikojn këto njohuri në fusha të ndryshme pas diplomimit nga Akademia për Art, Teknologji dhe Dizajn.


Kontakt Info

Kurse për programe

+383 44 83 44 49
Info@akademiaTD.com

Hënë – Premte 9:00A.M. – 5:00P.M.

Ofertë SPECIALE
40% Zbritje
Tani për këtë program është një ofertë
shumë e veçantë dhe është e hapur deri
më datën: 30 nëntor 2020.