Kurs për

PHP Programim

Home >Kurse >PHP Programim

PHP Programim

Qëllimi i kursit është trajnimi për zhvillimin e pavarur, instalimin dhe mirëmbajtjen e aplikacioneve në internet, si dhe njohja e studentëve me mënyrat se si të implementojnë uebfaqe komplekse të klientëve duke përdorur HTML, shabllone CSS dhe gjuhë programuese JavaScript. Përveç teknologjisë së klientit, si dhe organizimit të aplikacioneve në internet, studentët trajnohen për të zbatuar aplikacione në internet me tre shtresa duke aplikuar koncepte në krijimin e prezantimeve dinamike të internetit dhe aplikacioneve interaktive të internetit.

Studentët do të fitojnë teknika programimi nga ana e serverit në teknologjinë PHP dhe AJAX, përmes realizimit të projekteve të pavarura me shtrirje më të madhe që plotësojnë kërkesat e tregut për sa i përket dizajnit, funksionalitetit dhe sigurisë. Njohja me zhvillimin progresiv të aplikacioneve në internet dhe pajtueshmëria me standardet e internetit.

Kursi ndahet në 3 nivele

Niveli Fillestar

Niveli Mesatar

Niveli Profesional

Çdo nivel do të zgjasë 5 javë dhe përveç njohurive që do të merrni nga ky kurs, ju do të merrni edhe nga një certifikatë për çdo nivel që e përfundoni me sukses.

Studentët marrin njohuri shumë të mira në gjuhën e skriptimit për Web PHP. Në këtë kurs mësoni se si të ndërtoni aplikacione dinamike në internet, gjithashtu mësoni për semantika dhe sintaksat e gjuhës PHP, përfshirë diskutimin mbi problemet praktike që zgjidh PHP. Shkruani skenarë të bazuar në HTML në platformën ndër-serverë për të zbatuar faqe dinamike në internet që ndërveprojnë me bazat e të dhënave dhe skedarët.

Pra qëllimi i kursit: PHP për studentet është të kuptojn programimin përfshin kuptimin e thellë të gjuhës së skriptimit PHP deri në skajin më të lartë dhe i siguron studentit mjetet e nevojshme për të shkruar fajlla që janë të sigurta, efikase dhe të besueshme.

Pas përfundimit të suksesshëm të këtij kursi, studentët do të jenë në gjendje të:
  • Shkruaj skriptet PHP për të trajtuar format HTML.
  • Shkruaj shprehje të rregullta, duke përfshirë modifikuesit, operatorët dhe metakarakteret.
  • Krijoj programe PHP që përdorin funksione të ndryshme të bibliotekës PHP.
  • Analizoj dhe zgjidhni detyra të ndryshme të bazës së të dhënave duke përdorur PHP.

Informata për kursin

PHP Programim

Çmimi: 98 € (1 nivel)
Kohëzgjatja: 5 javë për 1 nivel

Sa orë: 30 orë
Persona në klasë: 9 Studenta

Sa herë në javë: 3 herë nga 2 orë

Kontakt Info

Email: info@akademiaTD.com
+383 44 834 449

Apliko tani

Pse ATD
Stafi akademik
Akademia
Kurset dhe Trajnimet

Pse të zgjedhëni Akademin për Art,Teknologji dhe Dizajn?

Akademia për Art, Teknologji dhe Dizajn është themeluar me një qëllim të vetëm që të sjellim cilësi në arsim profesional. Të gjithë studentët tanë që do të përfundojnë studimet e tyre, ata nuk do të marrin vetëm diplomë por ata do të kenë vërtet njohuri për drejtimin që kan studiuar.

Ne punojmë me ekspertë botëror dhe vendor të industrisë për të hartuar programe dhe kurse që prodhojnë të diplomuar me aftësi reale dhe cilësore për treg të punës, kështu që studentët tanë të largohen me kombinimin e njohurive teknike dhe aftësive të buta që do t'ju duhet për të punar në industri. Në institucionin tonë stili ynë i mësimdhënies është krijuar për të simuluar vendin e punës apo të jeni sa më afër që të jetë e mundur me inindustrinë e botës reale.

Stafi akademik

Drejtuesit, Profesorët dhe tutorët tanë të vlerësuar me çmime vijnë nga një grup i larmishëm i disiplinave dixhitale dhe sjellin përvojën dhe lidhjet e tyre në industrinë vendore dhe ndërkombëtare në Akademin për Art, Teknologji dhe Dizajn, duke e bërë atë si asnjë kolegj apo shkollë speciale në Kosovë.

Ne jemi gjithmonë në hap me kohën dhe me ndryshimin dhe pershtatjen e studimeve, duke ofruar diploma që ju hapin derën studentëve tanë në industrin vendore dhe ndërkombetare. Nga dizajni i medias tek teknologjitë krijuese, studentët tanë largohen të pajisur me një grup aftësish të qëndrueshme për të ardhmen që i vë ata një hap përpara konkurrencës.

Akademia

Ne jemi ofruesi i parë terciar në Kosovë që ofrojmë programet e studimit të dedikuar në Animacion 3D dhe Zhvillimin e Lojërave, dhe së shpejti të parët në vend që ofrojmë Bachelor Profesional në Teknologji Informative, Media Interaktive, Digital Dizajn.

Akademia për Art, Teknologji dhe Dizajn jo vetëm që jemi akademia e parë kreative në Kosovë që ofron programe bachelor në media interaktive dhe programe profesionale 1 vjeqare të ndryshme në fushën si artit, filmit, teknologjisë, dizajnit, dhe shkencave kompjuterike, ne kemi gjithashtu shkollë për fëmijë me 2 profile - Shkenca Kompjuterike dhe Art & Media Digjitale e cili është unike në mesin e shkollave më të mira në vend.

Kurset dhe Trajnimet

Çdo kualifikim që ne ofrojmë është krijuar për t'u përshtatur kompanive të IT-së dhe industrive krijuese, duke siguruar një themel të fortë akademik.

Kurset tona kanë një bazë të fortë në lëndët teknologjisë dhe mediave digjitale, si dhe ofrojnë mendimin teorik dhe kritik prapa teknologjive aktuale dixhitale dhe krijuese. Studentët mësojnë në një mjedis të orientuar drejt prodhimit që inkurajon bashkëpunimin dhe i ndihmon ata të zbulojnë zgjidhje krijuese për sfidat bashkëkohore të dizajnit. Ata inkurajohen të bashkëpunojnë, të punojnë deri në afate, të mbajnë nivelet e pjesëmarrjes dhe të zhvillojnë aftësi të forta komunikimi.

Akademia për Art, Teknologji dhe Dizajn - vetëm cilësi!

Akademia jonë ofron 6 drejtime - 1 vjeqare (akademi profesionale me diplomë), gjithashtu ne kemi 38 Kurse dhe Trajnime të ndryshme. Gjithashtu ne ofrojmë shkollën për fëmijë me drjetimet për shkenca kompjuterike dhe art & media digjitale. Së shpejti ne do të akreditohemi edhe për 3 drejtime bachelor.ATD - Ne ofrojmë arsim cilësor në të gjitha nivelet dhe do të rritemi në institucione arsimore vetëm me cilësi.