Kurs për

Multimedia Dizajn

Home >Kurse >Multimedia Dizajn

Multimedia Dizajn

Qëllimi i teknologjia multimediale është i projektuar për të siguruar studentët me aftësi praktike që përfshijnë dizajn grafik, fotografi dixhitale, krijim i videove për media sociale, animcion dhe efekte.

Ky kurs studentët përdorin softuer për kompletimin e editimin dhe dokumenteve, ku ky kurs mbulon tema që përdorin metoda bashkëkohore për dizajnimin digjital të multimedias ku studentët do të mësojnë se si të krijojnë projekte digjitale multimediale dhe ta përgatisin atë për produkte të ndryshme përfundimtare, duke përfshirë video editimin, grafikë dizajn dhe media sociale.

Kursi ndahet në 3 nivele

Niveli Fillestar

Niveli Mesatar

Niveli Profesional

Çdo nivel do të zgjasë 5 javë dhe përveç njohurive që do të merrni nga ky kurs, ju do të merrni edhe nga një certifikatë për çdo nivel që e përfundoni me sukses.

Temat që studentet mësojn në këtë kurs do të përfshijnë funksionet e kamerës digjitale, teknikat e kapjes së imazhit, redaktimin e imazhit dixhital, animacionin kompjuterik 2D dhe 3D, krijimin e videos në After Effect, 3D animation, mjetet e Web 2.0 dhe dizajnimin web faqeve.

Studentët do të kenë mundësinë të aplikojnë dhe të demonstrojnë aftësi në konceptet e mësuara në klasë duke u angazhuar në projekte dhe aktivitete të caktuara për t'u dhënë atyre përvojë duke përdorur forma të ndryshme të medias për të zgjidhur problemet e botës reale. Secili student do të dalë nga ky kurs me një portofolio interaktive digjitale të punës së tij / saj.

Programet që do të përdorim në këtë kurs janë:
  • After Effects
  • Photoshop
  • Premier Pro
  • Adobe XD

Informata për kursin

Multimedia Dizajn

Çmimi: 98 € (1 nivel)
Kohëzgjatja: 5 javë për 1 nivel

Sa orë: 30 orë
Përsona në klasë: 9 Studenta

Sa herë në javë: 3 herë nga 2 orë

Kontakt Info

Email: info@akademiaTD.com
+383 44 834 449

Apliko tani

Benefits
Self Development
Spirituality
Alumni

Why Choose Kingster?

The Kingster University Alumni Association is excited to announce the arrival of KU Alumni Connect. This is a new community building platform for Kinster’s alumni. It is the only place online where you can find, and connect with, all 90,000 Kingster’s alumni. All alumni are automatically enrolled!

Kingster University was established by John Smith in 1920 for the public benefit and it is recognized globally. Throughout our great history, Kingster has offered access to a wide range of academic opportunities. As a world leader in higher education, the University has pioneered change in the sector.

Self Development

The Kingster University Alumni Association is excited to announce the arrival of KU Alumni Connect. This is a new community building platform for Kinster’s alumni. It is the only place online where you can find, and connect with, all 90,000 Kingster’s alumni. All alumni are automatically enrolled!

Kingster University was established by John Smith in 1920 for the public benefit and it is recognized globally. Throughout our great history, Kingster has offered access to a wide range of academic opportunities. As a world leader in higher education, the University has pioneered change in the sector.

Spirituality

The Kingster University Alumni Association is excited to announce the arrival of KU Alumni Connect. This is a new community building platform for Kinster’s alumni. It is the only place online where you can find, and connect with, all 90,000 Kingster’s alumni. All alumni are automatically enrolled!

Kingster University was established by John Smith in 1920 for the public benefit and it is recognized globally. Throughout our great history, Kingster has offered access to a wide range of academic opportunities. As a world leader in higher education, the University has pioneered change in the sector.

Alumni

The Kingster University Alumni Association is excited to announce the arrival of KU Alumni Connect. This is a new community building platform for Kinster’s alumni. It is the only place online where you can find, and connect with, all 90,000 Kingster’s alumni. All alumni are automatically enrolled!

Kingster University was established by John Smith in 1920 for the public benefit and it is recognized globally. Throughout our great history, Kingster has offered access to a wide range of academic opportunities. As a world leader in higher education, the University has pioneered change in the sector.

Ne ofrojmë edhe më shumë, se një kurs!

Përveç kurseve, Akademia jonë ofron 6 drejtime - 1 vjeqare (shkollë profesionale me diplomë), gjithashtu ne kemi 6 trajnime të ndryshme 5 mujore. Së shpejti ne do të akreditohemi edhe për 3 drejtime bachelor.

Jo vetëm që Akademia për Teknologji dhe Dizajn ju ofron aftësitë praktike që janë të nevojshme për të qenë unik në tregun e punës pas diplomimit tuaj, por ne gjithashtu sigurohemi që të keni njohuri të nivelit botëror dhe një portfolio të mirë me punë kualitative dhe me standarde europiane.

The PLP in Drafting Legislation, Regulation, and Policy has been offered by the Institute of Advanced Legal Studies with considerable success since 2004.