Kurs për

MOTION GRAPHIC DHE EFEKTE VIZUALE

Home >Kurse >Motion Graphic & VFX

Motion Graphic dhe Efekte Vizaule

A JENI INTERESUAR ME PUNU ME MOTION GRAPHIC DHE EFEKTET VIZUALE NË FILM DHE TV? KY KURS DO T'JU MUNDËSOJË QË TË PUNONI PROFESIONALISHT ME EFEKTET VIZUALE NË FILM, 3D, ANIMIMI, ROTOSKOPIMI, GRAFIKA LËVIZËSE DHE KOMPZIM 2D.

Qëllimi i këtij kursi është që të ju mëson parimet e prodhimit të filmave, motion graphic dhe efekteve vizuale dhe ju jep mjetet që ju nevojiten për të gjetur vendin tuaj në industrinë e filmit, televisionit dhe reklamave. Prodhimi i efekteve vizuale apo filmave është një studim praktik dhe objektivi kryesor është që të dalë në industrinë e filmit dhe të jetë një profesionist kompetent. Gjithashtu motion graphic dhe VFX, kanë të bëjnë me krijimin e fotografive dixhitale realiste.

Kursi ndahet në 3 nivele

Niveli Fillestar

Niveli Mesatar

Niveli Profesional

Çdo nivel do të zgjasë 5 javë dhe përveç njohurive që do të merrni nga ky kurs, ju do të merrni edhe nga një certifikatë për çdo nivel që e përfundoni me sukses.

Ky kurs 1 muaj deri 3 muaj është i përshtatshëm për ata që janë të interesuar të punojnë me efekte vizuele, qoftë në Kosovë apo për tregun ndërkombëtar. Pas përfundimit të kursit, studentët do të jenë kompetentë për të punuar në një numër mjedisesh të prodhimit vizual, qoftë të vetëpunësuar ose si punonjës në një kompani te prodhimit te filmit apo reklamave.

Studimi fokusohet në aftësitë praktike, teknike dhe krijuese të lidhura me një jetë aktive të punës në industri. Kursi fillon në një nivel bazik, pa asnjë kërkesë për ndonjë arsim të veçantë përtej kërkesave formale të pranimit. Deri në fund të kursit, çdo student do të ketë ndërtuar një portofol të fortë.

Programet që do të përdorim në këtë kurs janë:
  • After Effects
  • Photoshop
  • Premier Pro
  • Illustrator

Informata për kursin

Motion Graphic & VFX

Çmimi: 98 € (1 nivel)
Kohëzgjatja: 5 javë për 1 nivel

Sa orë: 30 orë
Përsona në klasë: 9 Studenta

Sa herë në javë: 3 herë nga 2 orë

Kontakt Info

Email: info@akademiaTD.com
+383 44 834 449

Apliko tani