Kurs për

Big Data dhe Vizualizim

Home >Kurse >Big Data dhe Vizualizim

Big Data dhe Vizualizim

Ky kurs ju mëson të për python dhe si ta përdorni atë për të analizuar, vizualizuar dhe paraqitur të dhëna.

Ju do të merrni një kuptim të plotë se si të programoni me Python dhe si ta përdorni atë së bashku me modulet shkencore të kompjuterit dhe bibliotekat për të analizuar të dhënat.

Kursi ndahet në 3 nivele

Niveli Fillestar

Niveli Mesatar

Niveli Profesional

Çdo nivel do të zgjasë 5 javë dhe përveç njohurive që do të merrni nga ky kurs, ju do të merrni edhe nga një certifikatë për çdo nivel që e përfundoni me sukses.

Në fund të këtij kursi ju do të:
- Keni një kuptim se si të programoni në Python.
- Di të krijosh dhe manipulosh vargje duke përdorur numpy dhe Python.
- Di të përdorë pandat për të krijuar dhe analizuar grupe të të dhënave.
- Di të përdorë bibliotekat e matplotlib dhe detit për të krijuar vizualizim të bukur të të dhënave.
- Keni një portofol mahnitës të projekteve të analizave të të dhënave python!

Informata për kursin

Big Data dhe Vizualizim

Çmimi: 98 € (1 nivel)
Kohëzgjatja: 5 javë për 1 nivel

Sa orë: 30 orë
Përsona në klasë: 9 Studenta

Sa herë në javë: 3 herë nga 2 orë

Kontakt Info

Email: info@akademiaTD.com
+383 44 834 449

Apliko tani