Kurs për programe kompjuterike

AutoCAD

AutoCAD

AutoCAD® është softuer i cili përdoret nga arkitektët, inxhinierët dhe profesionistët e ndërtimit mbështeten për të krijuar vizatime të sakta 2D dhe 3D.

Ky kurs u përshtatet njerëzve që janë plotësisht fillestar në AutoCAD

Në këtë kurs fitoni një hyrje gjithëpërfshirëse të softuerit të hartimit, hartimit dhe modelimit të AutoCAD (Windows) në këtë kurs praktik. Njoftohuni me ndërfaqen AutoCAD, mjetet e navigimit dhe funksionalitetin dhe mësoni teknikat themelore të hartimit, duke përfshirë mënyrën e krijimit të vizatimeve 2D. Përmbajtja është strukturuar për t'iu përshtatur përdoruesve në një gamë të gjerë të industrive dhe shpërndahet në mënyra të ndryshme duke përfshirë teori, demonstrime dhe ushtrime praktike.

Pas përfundimit të këtij kursi, ju do të keni aftësitë që ju nevojiten për të përdorur me siguri AutoCAD në fushat e arkitekturës, inxhinierisë, ndërtimit, prodhimit, ose dizajnit të produktit.Kontakt Info

Kurse për programe

+383 44 83 44 49
Info@akademiaTD.com

Hënë – Premte 9:00A.M. – 5:00P.M.

Ofertë SPECIALE
40% Zbritje
Tani për këtë program është një ofertë
shumë e veçantë dhe është e hapur deri
më datën: 30 nëntor 2020.